พุธ, เมษายน 23, 2014
   
Text Size

 

 

         ชาวทุ่งแฟมิลี่ เน็ตเวิร์ค ก่อตั้งขึ้นโดย คุณสุนทร พูลกำลัง ประธานกรรมการ เพื่อรองรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เผยแพร่ความรู้ และสื่อกลางกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมส่วนรวม  เริ่มส่งสัญญาออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีสถานีวิทยุรับสัญญาณในการออกอากาศมากกว่า 30 สถานี กระจายในพื้นที่แต่ละจังหวัด ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีระบบการออกอากาศผ่านทางเว็ปไซต์ www.chowthung.com อีกช่องทางหนึ่ง

        นับแต่วันที่ ชาวทุ่งแฟมิลี่ เน็ตเวิร์ค ส่งสัญญาณออกอากาศ มีกระแสตอบรับดีค่อนข้างมาก เกินกว่าที่คาดไว้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังที่ติดต่อเข้ามาขอเพลง, สอบถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกอากาศ, จำนวนผู้รวมเล่นกิจกรรมกับทางสถานีที่มีมากเกินคาดหมาย, ยอดขายสินค้าที่ประชาสัมพันธ์ ตลาดจนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมธุรกิจกับ ชาวทุ่งแฟมิลี่ เน็ตเวิร์ค ที่มีเข้ามาไม่ขาด  จากผลการตอบรับที่ดีดังกล่าว ชาวทุ่งแฟมิลี่ เน็ตเวิร์ค จึงกำลังขยายงานเพิ่มในส่วนต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มสถานีวิทยุให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น, การวางระบบกระจายเสียผ่านดาวเทียม, การจัดรายการผ่านเว็ปไซต์, การจัดรูปแบบรายการที่เฉพาะกับพื้นที่ในแต่ละกลุ่ม แต่ละภาค, พร้อมทีมงานดีเจ. ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมธุรกิจ  เป็นต้น 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                   ทีมงาน ชาวทุ่งแฟมิลี่ เน็ตเวิร์ค